Novinky
Psychologické konzultace a terapie

Psychologické konzultace probíhají v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v časovém rozmezí 9 - 15:30 hod. Na konzultaci je zapotřebí se předem telefonicky/e-mailem objednat.

více

Psychologické poradenství a terapie Pardubice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce Pardubice

Mgr. Markéta Machanová
Psychologická poradna pro dospělé

  • psychologické konzultace a poradenství
  • psychoterapie individuální i párové – partnerské/manželské, rodinné terapie
  • i alternativní terapeutické přístupy, např. terapie Cesta (The Journey)

S čím Vám mohu pomoci

  • problémy v osobním životě, zvládnutí náročných životních situací a krizí, zpracování traumatických zážitků
  • mezilidské vztahy – rodinné, manželské, partnerské, pracovní
  • život znepříjemňující stavy: deprese, úzkosti, strachy, neurotické a stresové stavy, pocity beznaděje, hledání smyslu života, stavy závislosti aj.
  • dětská psychologie - psychologická problematika dětského období (do 6 až 7 let věku dítěte)
  • psychologie zdraví, psychosomatika – nemoci, aneb psychická disharmonie projevující se na úrovni fyzického těla

Při své terapii s klienty využívám: